container
3
אהרן בצלאל

נבט הבריאה ,
2015

עין כרם
|
בבנין בוטנר
חומר: 
ברזל שחור צבוע גרפיט
|
מידות: 
3.5 מ' * 12 מ'

הבריאה - תחילת כל הדברים - אינה רגע מובהק אחד, אלא מארג המורכב מתהליכים רבים המתכנסים לכדי אותה נביטה המהווה חיבור בין הפיזי למטאפיזי - בין השמיימי השואף מעלה לארצי המחובר אל הקרקע.

על פי מתווה שנעשה בשנת 2000

תרומת משפחת האמן