container
13
סלבדור דאלי

שנים עשר שבטי ישראל ,
1972

הר הצופים
|
בבית מאירסדורף, חדר 405
חומר: 
ליתוגרפיה

סדרה של שלושה עשר הדפסים צבעוניים חתומים וממוספרים שצוירו על-ידי האמן הספרדי קטלוני סלבדור דאלי (1989-1904). דאלי היה אמן סוריאליסטי, מחשובי האמנים במאה ה-20. בשנות ה-70 יצר דאלי סדרה זו, שהיא אחת מבין 250 מהדורות שהודפסו לרגל חגיגות ה-25 לעצמאות מדינת ישראל. בשנת 1973 עוצבה סדרה זו גם במדליוני כסף, וצורפה לה הקדמה מאת אבא אבן שר החוץ דאז.
כיוצר סוריאליסטי הושפע דאלי מאמנות הקולנוע, מתורתו של פרויד, מאמני הרנסנס ומעולמו ואופיו האקסצנטרי והתאטרלי. יצירתו משופעת בחוויות ילדות ובפנטזיות ארוטיות שקיבלו ביטויים בייצוגים שהפכו לסמלים מובהקים ביצירתו. על כל אלה ניתן ללמוד מניתוחים פסיכולוגיים ליצירתו, ומספרו האוטוביוגרפי "החיים הסודיים של סלבדור דאלי". 


אודות הסדרה 
כל תחריט בסדרה מציג את אחד משנים עשר שבטי ישראל. היצירה מכילה דימויים הנשענים בחלקם על ברכת יעקב או ברכת משה לשבטים ואלה מיוצגים באמצעות סמל, דגל, צבע ואבן חן מאבני החושן. התיאורים הנלווים מתוארים בסגנונו הסוריאליסטי של דאלי בו יחסי גודל, צבעוניות וצורה אינם בהכרח צמודים למציאות, אלא מייצגים את עולמו הפרטי של האמן. ניתן להבחין בקווים אלכסוניים המעניקים תחושת עומק ליצירה. דימוי אחד גדול משתלט על מרבית הדף ולרוב מאפיין את השבט. לפניו או מאחוריו ניצב אובייקט קטן ממדים המשלים את הקומפוזיציה. הצבעוניות בהירה והסגנון מינימליסטי. 
הסדרה מציגה את שנים עשר שבטי ישראל, צאצאי יעקב שנולדו לו מנשותיו: האחיות לאה ורחל, והשפחות זלפה ובלהה. סדר לידתם של הבנים מצוי בספר בראשית: ראובן, שמעון, לוי, יהודה, דן, נפתלי, גד, אשר, יששכר, זבולון, יוסף ובנימין.