container
5
ליאת פולוצקי

מעשה בראשית ,
2003

הר הצופים
|
בניין רבין
חומר: 
שמן על בד

סדרה של חמש יצירות:
ואד יצא מן האדמה והשקה את-כל-פני האדמה
ויהי אור
ויפרד אלוהים בין הים והשמיים
ויפרד ה' בין האור והחושך
ורוח אלוהים מרחפת על פי תהום

אולי יעניין אותך: