container
1
משה צברי

ספר בראשית ,
2004

הר הצופים
|
בניין רבין
חומר: 
שיש ספרדי שחור
אבן בהט
|
מידות: 
64X70X40

דימוי חזותי של תהליך בריאת העולם, המתמקד ברגע החיבור של האור האלוהי עם חומר חסר צורה.

מתוך הסדרה "טקסט כפיסול: פרשנות אישית למקורות היהודיים".