container
1
משה צברי

ספר שמות ,
2004

הר הצופים
|
בניין רבין
חומר: 
שיש קרארה
גרניט
|
מידות: 
63X74X30

זרוע מושטת ואגרוף קפוץ מסמלים הן את העבדות הן את הגאולה. מסת החומר דמוית חומה, מייצגת את נד המים המתואר בשירת הים (שמות טו, ח), שאִפשר לבני ישראל לחצות את הים בחרבה. הפסל מעוצב כציפור המסמלת חופש.

מתוך הסדרה "טקסט כפיסול: פרשנות אישית למקורות היהודיים".