container
1
משה צברי

ספר ויקרא ,
2004

הר הצופים
|
בניין רבין
חומר: 
שיש פורטוגזי
גרניט
|
מידות: 
96X55X55

הפסל מבטא את לבוש הכוהן ואת הקרבת הקרבנות, המתוארים בחומש זה. למזבח הגרניט בחלקו העליון של הפסל יש קרן אחת בלבד, בשונה מן המזבח בעל ארבע הקרנות המתואר במקרא. זוהי גרסת האמן, המסמלת את העדר הקרבת הקרבנות לאחר חורבן בית שני.

מתוך הסדרה "טקסט כפיסול: פרשנות אישית למקורות היהודיים".