container
1
משה צברי

ספר במדבר ,
2004

הר הצופים
|
בניין רבין
חומר: 
שיש פורטוגזי
|
מידות: 
52X77X57

מוטיב האש והענן מייצג את מסלול הליכתם של בני ישראל במדבר ארבעים שנה לצורך גיבושם לעם הראוי לבוא בשערי הארץ המובטחת (במדבר ט, טו–כג).

מתוך הסדרה "טקסט כפיסול: פרשנות אישית למקורות היהודיים".