Scenes as Seen atop Mount Scopus by Lady Caroline Gray Hill

בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח
Curators: 
Michal Mor,
Israel Yuval
|
Designers: 
סטודיו קצת אחרת
Opening Date:
November, 2018

תערוכה זו מציגה פרק מעט נשכח בהיסטוריה של קמפוס הר הצופים דרך דמותה של הציירת האנגלייה קרוליין אמילי גריי היל (1924-1843). עם בעלה, סר ג'ון אדוארד גריי היל, הקימה הציירת בית-אחוזה על הר הצופים, בו התגוררו השניים בביקורים שערכו מדי שנה בארץ. ערב מלחמת העולם הראשונה רכשה הקרן הקיימת לישראל את הבית ואת חלקת האדמה מידי בני הזוג, והעבירה אותם לרשות האוניברסיטה. בבית השתכנו ראשונות המחלקות של האוניברסיטה, עד שנהרס לאחר מלחמת ששת הימים.

גריי היל ציירה עשרות ציורים מנופי הארץ, שהעתקים של חלקם מוצגים בתערוכה. יצירותיה, הנמנות עם הזרם האוריינטליסטי באמנות, מאפשרות להתרשם ממראֶה הארץ בשנים ההן דרך עיניה אישה ואמנית מחוׁננת.