בין הזמנים

| רישום מדעי בלבוש חדש
הר הצופים
הגלריה הקטנה ע"ש שטרן
אוצרות: 
מיכל מור
|
עיצוב: 
סוניה אוליטסקי,
דני הוכברג
תאריך פתיחה:
17 אוקטובר, 2013
|
תאריך סגירה:
מרץ, 2014

להביט, לראות ושוב להביט במבט אחר אל הרישומים, הטמונים בתוך תצריף רהיטים מזמנים שונים. מקבצי איי רהיטים כמו מספינה טרופה, מבקשים את הצופה לנוע בזמן. מעבר לנראה, אל מילים, ומעבר להן, עולם חדש עולה, עולם של בדיה ופנטזיה.
מזה ארבעים ושבע שנה, בזכוכית מגדלת, עפרונות בעוביים שונים, רפידוגרף ועין חדה, אחזה שרה הלברייך, ציירת מדעית מהמכון לארכיאולוגיה, בממצאים, ניסתה להפיח רוח על ידי סיפור תולדות החפץ, סיפורו ההיסטורי, חשיפת מין חדש בזואולוגיה, סיפורה של ארץ ישראל עברה ותרבותה.
כבמטה קסם, רישום טכני, שנעשה למטרות מדעיות מופקע מסביבתו הופך אל מול הטקסטים המצורפים אליו לחיבור חדש ועלום, עולם חדש נגלה לצפייה.
ימים אלו, שבהם הקיץ חלף ועמו שוררת תקופת בין הזמנים - אלו הימים שבהם פרשה הציירת ואין תקופה מתאימה מזו, להציג את עבודתה באור חדש.

 

התערוכה התאפשרה בסיועם של הנהלת האוניברסיטה והמכון לארכיאולוגיה

 

195