המרכז לאמנות יהודית

הר הצופים
הפקולטה למדעי הרוח, גוש 6
תאריך פתיחה:
יוני, 2013

המרכז לאמנות יהודית באוניברסיטה העברית בירושלים, שנוסד בשנת 1979 על ידי חתן פרס ישראל, פרופ' בצלאל נרקיס ז"ל, עוסק בתיעוד וחקר מורשת התרבות החזותית היהודית לדורותיה על מנת להצילה משכחה. מדי שנה משגר המרכז משלחות לקצוות תבל במטרה לתעד את התרבות החזותית של קהילות ישראל, תוך מתן עדיפות למקומות בהם האמנות היהודית נמצאת בסכנת הכחדה. עד כה תעד המרכז בתי כנסת, בתי עלמין, תשמישי קדושה ומצווה וכן כתבי יד עבריים מאוירים ב-41 מדינות. אתרים יהודיים רבים בארץ ובעולם נמצאים במצב עזוב, בלתי נגיש ולא אחת מאוימים על ידי פגעי הזמן, תהליכי פיתוח וחוסר מודעות באשר לחשיבותם. המרכז לאמנות יהודית עוסק בשימור הווירטואלי, במחקר ובהסברה של התרבות החזותי לדורותיה מתוך השקפה שלא ניתן לשמר באופן פיסי את כל שנותר, אך יש לתעד הכול למען הדורות הבאים. התיעוד והמחקר של המרכז מכונסים באינדקס איקונוגרפי לאמנות יהודית ע"ש בצלאל נרקיס, http://cja.huji.ac.il

196