אוסף יובילר

הר הצופים
הספרייה המרכזית
אוצרות: 
אהובה פסוב-ויטמן
|
עיצוב: 
תלמה לוין,
דדוליין
תאריך פתיחה:
2006

האוסף של לובה ומרק יובילר הוא פרי מלאכת איסוף שנמשכה על פני עשורים רבים ועל פני ארצות רבות. האוסף נוצר על ידי אנשים שאהבו אמנות יהודית על כל היבטיה: אמנות ששמשה בבית הכנסת ובבית, בשבתות ובחגים. בראש מעיינם של היובילרים היה להעשיר את האוסף במגוון רחב ככל האפשר של סגנונות ומארצות מוצא שונות. בעת תרומתם את האוסף לאוניברסיטה העברית, הזוג יובילר בקשו להעמידו בכניסה לספריה המרכזית, כתצוגת קבע. הם בקשו בתרומה זו שכל הבאים בשערי הספרייה יחוו את העושר הוויזואלי של המסורת היהודית ויעמיקו את קרבתם למסורת זו.

196