NanoArt 2018

תאריך פתיחה:
2018

כמדי שנה מתקיימת תחרות NanoArt של סטודנטים מהמרכז לננו-מדע וננוטכנולוגיה. תחרות זו מאפשרת להם להיות יצירתיים לא רק בתחומם, אלא גם באמנות. אטומים ומולקולות, מבנים שנוצרו כתוצאה מעיבוד של חומרים שונים אשר בשימוש של תהליכים כימיים ופיסיקליים, ובציוד הגדלה מתקדם הופכים ליצירות מרהיבות. מבעד למיקרוסקופ, הסטודנטים מגלים עולמות חדשים אותם הם צובעים ומעניקים דרכים חדשות להתבוננות.

197