מקום למחשבה

הר הצופים
בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח
תאריך פתיחה:
נובמבר, 2018

מה קלטה עדשת המצלמה של יובל חי בחדרי החוקרים בתכנית עמיתי בובר? האם ניתן לנחש אם זה חדרו של הפילוסוף או חדרה של ההיסטוריונית.

196