תוכל להכניס כמה כתובות דוא"ל, כל כתובת בשורה חדשה.
移动 (move),运动 (movement),流动 (flow)
(שמך) שלח/ה לך דף מאתר האינטרנט אוצרות האוניברסיטה העברית
(שמך) חשב/ה שתתעניינ/י בעמוד זה באתר אוצרות האוניברסיטה העברית.