תוכל להכניס כמה כתובות דוא"ל, כל כתובת בשורה חדשה.
Portrait Of H.Weitzmann 1874 - 1952
(שמך) שלח/ה לך דף מאתר האינטרנט אוצרות האוניברסיטה העברית
(שמך) חשב/ה שתתעניינ/י בעמוד זה באתר אוצרות האוניברסיטה העברית.