תוכל להכניס כמה כתובות דוא"ל, כל כתובת בשורה חדשה.
Dr Joseph Samuel Bloch (1850-1923)
(שמך) שלח/ה לך דף מאתר האינטרנט אוצרות האוניברסיטה העברית
(שמך) חשב/ה שתתעניינ/י בעמוד זה באתר אוצרות האוניברסיטה העברית.