יצירת קשר

אוצרת האמנות: מיכל מור

טל': 02-5882940
פקס: 02-5823071
דוא"ל: michalmor@savion.huji.ac.il