עקבות

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
אוצרות: 
מיכל מור,
ד"ר נורית שטדלר
|
עיצוב: 
רון יוסף,
עדי זפרן וייסלר
תאריך פתיחה:
פברואר, 2011
|
תאריך סגירה:
2015

תערוכה זו מבוססת על שנה של מחקר משותף במסגרת הקורס "דת, טקס ומיתוס" (2010-2011) במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. בראשית הקורס הוצגו בפני התלמידים תמונות שצולמו בשנים האחרונות בזירות שונות של טקסים, תפילה ועלייה לרגל במקומות קדושים בעבור מאמינים מוסלמים, נוצרים ויהודים. את התמונות צילם גיא רייביץ והן מבטאות את תפישתו האומנותית –בתור צַלָּם הנוכח בזירות השונות שחקרנו אותן. כל משתתף בקורס בחר תמונה אחת מהאוסף ובהשראתה יצא  למחקר אתנוגרפי וטקסטואלי לאורך השנה. מחקרי הסטודנטים נערכו בזירות שונות, כגון: תפילת יום השישי הגדול בעיר העתיקה, טקסי כפרות בבני ברק, טקסי שטיפת הרגליים בכנסיית הקבר, טקסים בקבר הבאבא סאלי בנתיבות, תפילות בקבר רחל אמנו, תחינות בקבר הרש"ש בהר הזיתים ועוד.
תהליך העבודה כלל: תצפיות, צילום, שיחות בלתי פורמאליות, ראיונות, איסוף של טקסטים היסטוריים ומודרניים העוסקים במקום הקדוש, קטעי עיתונות וספרי מסעות של עולים לרגל. בניתוח הזירות השונות השתמשו התלמידים במושגים מתוך הדיון האנתרופולוגי הקלאסי, כגון: טוטמיזם, אנימיזם, מאגיה, טאבו, מיתוס, טקס, שמניזם וכדומה. התמונות ועבודות התלמידים היו תשתית לדיון על אודות מקומה של הדת בחיי היום-יום בישראל.
התערוכה הוקמה הודות ליוזמתן הברוכה של תלמידות הקורס "פורום תלמידי המוסמך": טלי דקס, נועה ברג, דקלה עטר והילה יונגר בתור חלק מחובות הקורס בהדרכתה של ד"ר מיכל פרנקל ובתמיכתה של המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.

 

ייעוץ אקדמי: ד"ר נורית שטדלר (כיום פרופ')